Condicions generals de lloguer

  • Inici
  • Condicions generals de lloguer

CONDICIONS GENERALS DE RESERVA

1. ACCEPTACIÓ: La realització de qualsevol reserva suposa l’acceptació d’aquestes condicions generals. La persona que fa la reserva cal que sigui major d’edat i es responsabilitza de la veracitat de les dades introduïdes.

2. RESERVA: La reserva es pot fer per telèfon, fax, e-mail o directament on-line des de la nostra pàgina web. Per formalitzar la reserva,  el client abonarà en concepte de paga i senyal el 40% de la quantitat total del lloguer en un termini de 7 dies per transferència a la compte bancària que es detalla a continuació:

- CAIXABANK SA, C/ Salmerón 4 17490 LLANÇÀ nº de compte: ES 26 2100 0595 25 0200073732.

- BBVA, C/ Rafael Estela 6,  17490 LLANÇÀ nº de compte: ES73 0182 3640 56 0101504851.

La reserva es considerarà confirmada i definitiva quan el client rebi per correu electrònic, per fax o correu postal la confirmació de la reserva amb el seu número de localitzador.

La quantitat restant s’haurà de pagar el dia d’entrada, en el moment del lliurament de les claus, amb efectiu, xec bancari conformat o targeta de crèdit.

3. IMPORT LLOGUER: El preu correspon a l’import del lloguer per el període contractat incloent els consums d’electricitat i aigua exepte pels apartaments/cases equipats amb aire condicionat, que es cobrarà un import de 30 a 100 €/setmana depedent la superficie de l'allotjament.

Oferim un servei de lloguer, amb prèvia reserva, de llençols i tovalloles per un preu de: llençols 14€ /persona i tovalloles 6 € per joc de dues tovalloles. Aquest preu no inclou canvi de roba.

Disposem també d'un servei de lloguer de llits supletoris i bressols per un import de 14 €/setmana.

4. TAXA TURÍSTICA: El cost de la reserva es veurà incrementat per la taxa turística obligatòria de la Generalitat de Catalunya durant les 7 primeres nits i per un import de 0,90 € per persona major de 16 anys.

5. MODIFICACIÓ D’UNA RESERVA: Finques Fabrega-Goertzen es reserva el dret, en cas de força major o causes alienes a la voluntat de l’Agència, de canviar l’apartament/casa contractat per un altres de característiques similars. En cas de no conformitat per part del client, Finques Fabrega-Goertzen podrà rescindir el contracte retornant l’import dipositat en concepte de paga i senyal.

6. OCUPANTS: El client només podrà allotjar el número màxim de persones definit en les característiques de l’apartament/casa i de la tarifa contractada. Es compromet també a respectar les normes estatutàries de la Comunitat de propietaris especialment pel que fa a ús de piscines i barbacoes així com introduir animals sense l'autorització de l'Agència.

7. NETEJA: L'apartament / casa es posarà a disposició del client en les degudes condicions de neteja. El client es compromet a deixar l'apartament / casa en les mateixes condicions de neteja raonables sense escombraries ni restes d'aliments.

8. EQUIPAMENT: El client es compromet a deixar l'apartament / casa en les mateixes condicions de conservació del mobiliari i equipament que ha trobat en el moment de l'entrada.

9. FIANÇA: El client deixarà quan arribi un dipòsit en garantia i en efectiu per l'import que consta especificat a la reserva. Aquest dipòsit es tornarà a la sortida íntegrament, previ control per l'Agència de l'objecte llogat, excepte en el cas que es detectaran desperfectes al apartament/casa, al mobiliari o a l’equipament i si el apartament / casa no es torna en correctes condicions de neteja.

10. ENTRADA/LLIURAMENT DE CLAUS: El lliurament de les claus es farà el primer dia de la reserva entre les 16h00 i les 20h00 a la nostra oficina l'adreça de la qual es troba a la part superior esquerra del document de reserva.

11. SORTIDA/LLIURAMENT DE CLAUS: El lliurament de claus per part del client es farà l’últim dia de la reserva abans de les 10h del matí. El client haurà de passar per la nostra oficina dos dies abans de la seva sortida per concretar l'hora de la seva sortida i del control per part de Finques Fabrega-Goertzen de l'apartament / casa.

12. ANUL·LACIÓ D'UNA RESERVA: Les devolucions que s'aplicaran, sobre el dipòsit de reserva efectuat, seran les que segueixen:

- 5% quan l'anul·lació s'efectuï amb més de 30 dies, amb 1 Mínim de 50 €.

- 50% quan l'anul·lació s'efectuï en un termini igual o inferior a 30 dies.

- 100% quan l'anul·lació s'efectuï en un termini inferior a 7 dies.

Finques Fàbrega Goertzen no es compromet a reservar l'allotjament contractat si aquest no ha estat ocupat dintre de les 48 hores següents al dia d'entrada previst, a excepció de que el client hagi notificat fefaentment el seu retard, sense que això signifiqui cap tipus de reducció sobre l'import del lloguer.

13. DADES: Totes les dades introduïdes per el client es graven en un servidor segur i garantim que l’accés a aquesta informació es exclusiu per part del personal de reserves i únicament es farà a efectes de la pròpia reserva i per a comunicar al client futures promocions i ofertes.

L'agència no es fa responsable del mal ús per part del client de les instal·lacions, serveis i aparells dels allotjaments, de possibles furts o robatori dins de l'allotjament o en les seves zones comunes o annexes, de la utilització de les piscines, ni instal·lacions que pugui haver dins de les zones comunitàries, estant aquestes estrictament sota la responsabilitat del client.

 © FINQUES FABREGA GOERTZEN - Castellar 42 - 17490 - Llançà - B17272659