Avís legal - Política de privacitat i cookies

  • Inici
  • Avís legal - Política de privacitat i cookies

El present document estableix les Condicions Generals d’Ús del lloc web moreholiday.es, societat les dades registrals es mostren a continuació:

Domicili Social
MoreHoliday S.L.
Carrer Riu Güell 58 (Edifici CINC) Oficina A19.
17001 – Girona
CIF: B55358147

 

AVÍS LEGAL

Objecte.

1. Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés al lloc web https://www.moreholiday.es (a partir d’ara el “lloc”), pàgina web propietat de Josep Mª Rovirola, sota la denominació Moreholiday S.L. (en endavant “empresa”), degudament registrada.

2. L’ús o l’accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant “usuari”) reconeix haver llegit i entès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

3. Si vostè com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir a aquest lloc.

Propietat del Lloc.

1. En conformitat amb la Llei 34/2002, de l’11 de juliol i la resta de legislació aplicable ,l’informem que aquest lloc web https://www.moreholiday.es és propietat de Josep Mª Rovirola amb CIF número B55358147 sota la denominació comercial Moreholiday S.L, degudament registrada.

2. Aquesta entitat té el seu domicili social al carrer Riu Güell 58 (Edifici CINC) Oficina A19.
17001 – Girona

3. Pot contactar amb Moreholiday S.L. al número de telèfon +34 972.941.643 o mitjançant l’adreça de correu electrònic info@moreholiday.es.

4. Llevat que expressament s’estableixi d’una altra manera, les comunicacions amb Moreholiday S.L. es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física indicada o per correu electrònic. La companyia es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que estigui al seu poder o li sigui facilitada al respecte.

Funcionament del lloc.

1. Moreholiday S.L. es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés d’aquest lloc.

2. No obstant això, els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. Moreholiday S.L. es reserva el dret d’actualitzar el contingut d’aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.

3. Així mateix, Moreholiday S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o de reparació.

4. Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest lloc web per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pogués donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets aquests dels que en qualsevol cas serà responsable l’usuari.

5. Moreholiday S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web o els servidors que ho allotgen estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc.

6. Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el lloc menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que, el menor a càrrec seu, faci del lloc.

Comportament dels usuaris. Prohibicions.

1. L’ús dels continguts i serveis oferts per Moreholiday S.L. serà sota l’exclusiu risc i responsabilitat de l’usuari.

2. La companyia no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

3. L’usuari es compromet a utilitzar el lloc web i tot el seu contingut i serveis d’una manera diligent, sempre amb subjecció a la Llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

4. Així mateix, l’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions contingudes en el lloc web, no emprant-les per realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant de Moreholiday S.L i a tercers per l’incompliment de què aquí s’estableix.

5. L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre o posar a disposició de tercers, qualsevol classe de material i informació contraris a la llei, a la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

6. En tot cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui dur a cap mena de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d’aquests.

7. En relació amb la infracció de qualsevol irregularitat, recordeu que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés al nostre lloc web.

Zones protegides del lloc web.

1. Generalment per a l’accés als serveis de Moreholiday S.L. no serà necessari la subscripció o registre de l’usuari.

2. L’utilització de determinats serveis podrà estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre de l’usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament assenyalada en el lloc web.

3. Aquest lloc pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per Moreholiday S.L., ni intentarà defugir o manipular els mecanismes de protecció establerts per a ella.

4. L’usuari que hagi estat autoritzat per Moreholiday S.L. per accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà l’exclusiu responsable de mantenir en estricte secret, i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes i altres mètodes de seguretat que Moreholiday S.L. posi a la seva disposició per accedir a les zones protegides. L’usuari serà, per tant , l’únic responsable dels danys que es derivin de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats.
Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest lloc pot estar subjecte a responsabilitat civil i/o penal.

Propietat intel·lectual i industrial.

1. Tots els continguts del lloc, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen serveis (des d’ara “els materials”) són propietat de Moreholiday S.L i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

2. L’accés de l’usuari a aquest lloc no implica cap mena de renúncia, transmissió o cessió, total o parcial, d’aquests drets de propietat, per aquesta raó, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, sota cap de concepte, a l’usuari la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

3. És per això que l’usuari d’aquest lloc no podrà, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de Moreholiday S.L, copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté.

4. L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements en el mateix, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements a què accedeixi a través dels serveis de Moreholiday S.L. per al seu propi ús i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament, una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements, o informació obtinguda a través dels mateixos.


Protecció de Dades i Política de privacitat.

1. D’acord amb el que estableix la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Moreholiday S.L. Informa l’usuari de l’existència d’un fitxer de dades de caràcter personal que conté les dades que els usuaris introdueixen en el lloc. Moreholiday S.L. és responsable de l’arxiu.

2. Les dades personals que l’usuari ha de facilitar són indispensables per a l’enviament de les comandes i redacció de factures. L’absència d’aquestes dades comportarà l’anul·lació automàtica de les comandes. En el moment d’inscriure’s a la pàgina, l’usuari es compromet a proporcionar dades personals vàlids, dades que permeten la prestació de servei per part de Moreholiday S.L. i la correcta identificació de l’usuari registrat, així com l’enviament d’informació i publicitat dels diferents productes i ofertes que Moreholiday S.L. pugui tenir a la seva pàgina web.

3. L’usuari i titular de les dades queda informat, i dóna el seu consentiment inequívoc, que mitjançant l’emplenament dels diversos formularis, les seves dades personals quedaran incorporades als fitxers automatitzats de Moreholiday S.L, amb la finalitat de prestar-li i oferir els nostres serveis així com mantenir informat a l’usuari sobre els productes oferts.

4. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de https://www.moreholiday.es i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Moreholiday S.L, de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a Moreholiday S.L o a tercers.

5. L’acceptació aquest avís legal suposa la prestació per part de l’usuari del seu consentiment exprés perquè Moreholiday S.L. pugui remetre-li comunicacions publicitàries, promocionals o comercials per correu electrònic o altre mitjà de comunicació, en els termes que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del correu electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a Moreholiday S.L. a l’adreça anteriorment indicada o al correu electrònic info@moreholiday.es, manifestant la seva voluntat.

6. Moreholiday S.L. es compromet a complir la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-les amb confidencialitat. A aquests efectes adoptarà les mesures de seguretat raonables previstes per la llei per evitar la seva alteració, pèrdua o accés no autoritzat.

7. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal en els termes establerts en la legislació vigent, mitjançant info@moreholiday.es o en Moreholiday S.L.

Política de l’ús de Galetes.


1.
 Les “Cookies” són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris.Les galetes no es poden executar ni poden contenir virus, i només poden llegir-se pel servidor que allotja el lloc web.

2. Aquest lloc requereix l’ús de “Cookies” per al seu correcte funcionament.

Informació transmesa pels usuaris.

1. Aquest lloc pot contenir fòrums públics, sales de conversa (“xats”) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn a través d’aquests fòrums i sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tenen la consideració de material confidencial.

2. Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol mena d’informació a aquest lloc, estaran atorgant autorització a Moreholiday S.L. per utilitzar aquesta informació, inclòs sense limitació, la utilització, reproducció, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació amb qualsevol objecte, incloent-hi sense limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o enviament d’aquesta informació.

3. Moreholiday S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris a través d’aquestes àrees.

4. Totes les opinions redactades pels usuaris són controlades per l’equip de màrqueting. Si les opinions rebudes infringeixen la llei, l’ètica o la moral (publicitat abusiva, difamació, insults, comentaris fora de context…), Moreholiday S.L. es reserva el dret de rebutjar o modificar aquestes opinions.

Exclusió de garanties i responsabilitats.

1. Tota la informació continguda en aquest lloc se subministra “tal qual”, sense que Moreholiday S.L. atorgui garanties de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest lloc. Moreholiday S.L. no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent-hi, a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, de comerciabilitat o d’idoneïtat per a una finalitat determinada.

2. Moreholiday S.L. tampoc garanteix que aquest lloc web, o els servidors que ho allotgen, estiguin lliures de virus i d’altres tipus de programari potencialment perillós.

3. Moreholiday S.L. no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest lloc, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través d’aquest lloc. Malgrat que Moreholiday S.L. realitza tot esforç raonable per garantir la disponibilitat, accés, continuïtat, i infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, Moreholiday S.L. no garanteix les mateixes, ja que es poden veure interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa causats a l’usuari a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés i falta de continuïtat.

Limitació de responsabilitat.

1. Moreholiday S.L. no es responsabilitzarà de cap manera de qualsevol dany directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d’ús d’aquest lloc web.

2. Aquest lloc pot contenir enllaços hipertextuals (“Enllaços”) i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per Moreholiday S.L., en aquests casos Moreholiday S.L. no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

3. L’usuari accepta expressament deixar exempta a Moreholiday S.L. de qualsevol responsabilitat dels actes o omissions dels usuaris basades en els continguts allotjats en aquest lloc.

4. L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol mena de contingut, programari o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d’aquest lloc es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol dany o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

5. Moreholiday S.L. ha posat tots els mitjans raonables per assegurar que la informació que conté aquest lloc és correcta. No obstant això, els usuaris del lloc accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest lloc podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors.

Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

1. Moreholiday S.L. reserva el dret de cancel·lar, eliminar, o desautoritzar la utilització de tots o algun dels serveis del lloc web a qualsevol usuari sense necessitat de previ avís si al seu criteri, i en qualsevol classe de circumstància, aquest estigués realitzant un ús incorrecte d’aquesta.

2. Si un Tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions legals és il·lícita o nul·la, tal disposició serà exclosa si així es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades, i que seguiran tenint plena vigència.

Llei aplicable i jurisdicció.

1. Aquest lloc està situat i és operat des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos en què l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el seu domicili fora d’Espanya, Moreholiday S.L i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Girona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

2. Si l’usuari decideix utilitzar o consultar aquest lloc des de fora d’Espanya, haurà de tenir present que ho fa per pròpia iniciativa, i que és responsable de l’acompliment de les lleis locals aplicables.

Durada i revisió.

1. Malgrat que la relació jurídica entre Moreholiday S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que la companyia modifiqui les presents condicions generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Moreholiday S.L. està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

3. Moreholiday S.L. es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor, tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa un ús habitual d’aquest lloc, haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

Durada i revisió.

1. Malgrat que la relació jurídica entre Moreholiday S.L. i l’usuari, derivada de l’accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, Aquesta es considerarà finalitzada al moment en què la companyia modifiqui les presents condiciones generals. En el moment en què la companyia anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del lloc, es considera iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

2. Sense perjudici de l’anterior, l’empresa Moreholiday S.L. té la facultat de suspendre, interrompre, o donar per acabada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís ni justa causa, la prestació de qualsevol dels serveis que ofereix.

3. Moreholiday S.L. és reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condiciones d’ús en qualsevol moment. Les condiciones revisades, entraran en vigor, tan aviat quedin publicades en aquest lloc. Si l’usuari fa un ús habitual d’aquest lloc, haurà de revisar les condicions amb regularitat, i s’abstindrà d’accedir al lloc si no considera acceptables qualsevol de les condicions revisades.

POLÍTICA DE COOKIES
moreholiday.es informa sobre l’ús de les cookies a la seva pàgina web.

Tipus de galetes
Segons qui sigui l’entitat que gestioni el domini des d’on s’envien les cookies i el tractament de les dades que s’obtinguin, se’n poden distingir dos tipus: galetes pròpies i galetes de tercers.

Existeix també una segona classificació segons el termini de temps que romanen emmagatzemades en el navegador del client, podent tractar-se de cookies de sessió o galetes persistents.

Finalment, hi ha una altra classificació amb cinc tipus de cookies segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes: galetes tècniques, galetes de personalització, galetes d’anàlisi, galetes publicitàries i galetes de publicitat comportamental.

Galetes utilitzades al web
A continuació s’identifiquen les galetes que s’estan utilitzant en aquest portal així com la seva tipologia i funció:

La pàgina web de moreholiday.es utilitza Google Analytics, un servei d’analítica web desenvolupada per Google, que permet el mesurament i anàlisi de la navegació a les pàgines web. En el seu navegador podrà observar 4 galetes d’aquest servei. Segons la tipologia anterior es tracta de cookies pròpies, de sessió i d’anàlisi. Podeu trobar més informació al respecte i inhabilitar l’ús d’aquestes galetes www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html.

A través de l’analítica web no s’obté informació sobre les seves dades personals garantint la tutela de la privacitat de les persones que naveguen per la web. La informació que s’obté és la relativa al número d’usuaris que accedeixen al web, el nombre de pàgines vistes, la freqüència i repetició de les visites, la seva durada, el navegador utilitzat, l’operador que presta el servei, l’idioma, el terminal que utilitza, o la ciutat a la qual està assignada la seva adreça IP. Informació que possibilita un millor i més apropiat servei per part d’aquest portal.

Finalment, es descarrega una galeta de tipus tècnic anomenada cookies_policy, pròpia, de tipus tècnic i persistent (caduca desprès de trenta dies). Gestiona el consentiment de l’usuari davant l’ús de les cookies a la pàgina web, amb l’objectiu d’evitar l’excessiva molèstia que pugui suposar mostrar repetidament informació sobre la política de cookies a la part superior del web a aquelles persones que hagin acceptat la mateixa.

Acceptació de la Política de cookies
Es mostra informació sobre la política de cookies a la part inferior de qualsevol pàgina del portal amb cada inici de sessió.

Davant d’aquesta informació és possible dur a terme les següents accions:

Acceptar les cookies. No es tornarà a visualitzar aquest avís en accedir a qualsevol pàgina de la web durant la present sessió.
Modificar la configuració. Podrà obtenir més informació sobre què són les cookies, conèixer la Política de cookies de moreholiday.es i modificar la configuració de la seva navegació. Però això no evitarà que es mostri l’avís sobre cookies en accedir a noves pàgines de la web.
Com modificar la configuració de les galetes
Vostè pot restringir, bloquejar o esborrar les cookies de moreholiday.es o qualsevol altra pàgina web, utilitzant el seu navegador. A cada navegador l’operativa és diferent, la funció d’ajuda li mostrarà com fer-ho.

Internet Explorer: windows.microsoft.com/es-xl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=”ie-10 ”
FireFox: http://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
Chrome: http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=”es ”
Safari: https://support.apple.com/es-es/HT201265